School Calendar

MonthWeekDay
February 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
January 28, 2019January 29, 2019January 30, 2019January 31, 2019February 1, 2019

All day: Young Voices at the O2

All day: Young Voices at the O2

9:00 am: Grey Squirrels assembly

9:00 am: Grey Squirrels assembly
February 2, 2019February 3, 2019
February 4, 2019February 5, 2019

All day: Safer Internet Day

All day: Safer Internet Day

3:30 pm: Parents' evening until 6.00pm

3:30 pm: Parents' evening until 6.00pm
February 6, 2019

3:30 pm: Parents' evening until 6.00pm

3:30 pm: Parents' evening until 6.00pm
February 7, 2019

All day: Year 4 to London Transport Museum

All day: Year 4 to London Transport Museum
February 8, 2019

9:00 am: Nursery 'Stay & Play' until 10.30am

9:00 am: Nursery 'Stay & Play' until 10.30am

9:00 am: Tawny Owls assembly

9:00 am: Tawny Owls assembly
February 9, 2019February 10, 2019
February 11, 2019February 12, 2019

All day: Creative Day

All day: Creative Day
February 13, 2019February 14, 2019February 15, 2019

All day: Break up for half term

All day: Break up for half term

9:00 am: Fawns assembly

9:00 am: Fawns assembly
February 16, 2019February 17, 2019
February 18, 2019

All day: Half term

All day: Half term
February 19, 2019

All day: Half term

All day: Half term
February 20, 2019

All day: Half term

All day: Half term
February 21, 2019

All day: Half term

All day: Half term
February 22, 2019

All day: Half term

All day: Half term
February 23, 2019February 24, 2019
February 25, 2019

All day: Inset day - no children

All day: Inset day - no children
February 26, 2019

All day: Children return

All day: Children return
February 27, 2019February 28, 2019March 1, 2019

All day: Puzzle Day Outdoors

All day: Puzzle Day Outdoors

9:00 am: Kingfishers' assembly

9:00 am: Kingfishers' assembly
March 2, 2019

10:00 am: Working Bee until 12pm

10:00 am: Working Bee until 12pm
March 3, 2019